Geschiedenis Cambodja

Van oudheid tot Christus

Over de heel vroege geschiedenis van Cambodja is weinig bekend. Betrouwbaar historisch materiaal ontbreekt. Schriftelijke bronnen zijn in de loop der jaren (en zeker tijdens het schrikbewind van Pol Pot) verdwenen. Alleen inscripties en afbeeldingen in grotten en op tempels kunnen als historische bronnen worden gebruikt. Cambodja werd zes duizend jaar geleden al bewoond. Wie die eerste bewoners waren is … Lees meer

Van de eerste eeuw na Christus tot het Angkor rijk (0-800)

De eerste Cambodjaanse koninkrijken ontstonden bij het begin van de jaartelling onder invloed van handelaren uit India. In die tijd is ook de huidige taal ontstaan: het Khmer. Deze taal is beïnvloed door de Indiase handelaren en gebaseerd op het Sanskriet. Ook op andere gebieden kwamen er invloeden mee, zoals het hindoeïsme, boeddhisme en het kastensysteem. Chinese bronnen maken melding van … Lees meer

De bloeiperiode van Cambodja: het Rijk van Ankor (800-1431)

Begin 9e eeuw keerde een in Java opgevoede Khmer-prins terug naar het huidige Cambodja. De gebieden die door de Khmer waren bewoond, werden door hem onafhankelijk verklaard. Hij liet zichzelf kronen tot de goddelijke koning Jayavarman II. Hij werd de grondlegger van een van de machtigste Zuidoost-Aziatische rijken ooit: het Rijk van Angkor. Hij noemde dit rijk Kambujadesa, later verbasterd tot Cambodja en Kampuchea. Perioden van eenheid en groei werden afgewisseld met … Lees meer

Tot de Franse bezetting (1431-1864)

De periode tot de Franse koloniale tijd was er een van stilstand. Wel kwam Cambodja steeds meer in contact met de buitenwereld, doordat het op een belangrijk handelsknooppunt van rivieren lag. Hier werd niet van geprofiteerd door een zwak gezag.
In deze periode van de ‘donkere eeuwen’ lag Cambodja in de vuurlinie tussen de twee machtige buurlanden Thailand en Vietnam. De zwakke Cambodjaanse koningen … Lees meer

Een Franse kolonie (1864-1953)

Vanaf halverwege de 19e eeuw werd de invloed van de Fransen goed merkbaar. Kort na de kroning van Norodom in 1864 stond hij de provincies Siem Reap, Sisophon en Battambang aan Thailand af in een verdrag dat in 1867 door Napoleon III van Frankrijk werd geratificeerd.
Op 17 april 1864 ondertekende Norodom een verdrag met de Fransen, waarbij Cambodja een Frans protectoraat werd. Hiermee probeerde Norodom … Lees meer

Opkomst Rode Khmer (1953-1975)

In 1966 gaf Sihanouk de Noord-Vietnamezen toestemming om over Cambodjaans grondgebied de Ho Chi Minh-route te gebruiken richting Zuid-Vietnam. Cambodja raakte hierdoor betrokken bij de Vietnam oorlog. In 1969 brak de hel los boven het oosten van Cambodja: Amerikaanse bommenwerpers wierpen meer dan een half miljoen ton bommen af. Dit kostte honderdduizenden Cambodjanen het leven en er kwam bovendien een grote vluchtelingenstroom op gang. Pas in 1973 stopten … Lees meer

Een duistere periode: Pol Pot en de Rode Khmer (1975-1978)

Begin april 1975 trok de Rode Khmer Phnom Penh binnen. Saloth Sar, beter bekend als Pol Pot (een zelfbedachte bijnaam die staat voor ‘politique potentielle’). Tijdens zijn heerschappij stelde hij het agrarisch socialisme in, waardoor hij stadsbewoners dwong te verhuizen naar het platteland om op collectieve boerderijen te werken en dwangarbeid te verrichten. Werkdagen van 14 tot 16 uur, 7 dagen per week … Lees meer

Bevrijding en bezetting door Vietnam en de eerste wankele jaren op eigen kracht (1978-2000)

Op 25 december 1978 vielen troepen van Vietnam Cambodja binnen en verdreven de Rode Khmer. Op 7 januari 1979 waren Phnom Penh en de belangrijke havenstad Kompong Som veroverd en op 11 januari 1979 werd de Volksrepubliek Kampuchea uitgeroepen. Er werd een regering gevormd onder leiding van Heng Samrin, die … Lees meer

Deze eeuw

In 2000 werd er na lang aandringen van de VN, door Hun Sen ingestemd met instelling van een Buitengewoon Tribunaal voor de Berechting van Misdaden tijdens het Rode Khmer-bewind van Pol Pot. Ook de rol van de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap zou bekeken moeten worden, maar dat was een brug te ver. Met de latere Amerikaanse presidentskandidaat … Lees meer