Van oudheid tot Christus

Over de heel vroege geschiedenis van Cambodja is weinig bekend. Betrouwbaar historisch materiaal ontbreekt. Schriftelijke bronnen zijn in de loop der jaren (en zeker tijdens het schrikbewind van Pol Pot) verdwenen. Alleen inscripties en afbeeldingen in grotten en op tempels kunnen als historische bronnen worden gebruikt. Cambodja werd zes duizend jaar geleden al bewoond. Wie die eerste bewoners waren is niet bekend. Een belangrijke archeologische vindplaats uit deze periode zijn de grotten van Laang Spean. Hier woonden jagers en verzamelaars. De pottenbakmethode uit die tijd wordt nu nog steeds gebruikt.
 Een andere belangrijke vindplaats van archeologisch materiaal is Samrong Sen. Ongeveer 3500 jaar geleden leefden de bewoners van deze nederzetting van de zwerflandbouw en gebruikten dieren om het land te bewerken. Ongeveer 2500 jaar geleden, in de ijzertijd, maakte men landbouwwerktuigen en woonden men in houten- en bamboehuizen op palen. Men leefde toen, net als nu nog, vooral van natte rijstbouw en visvangst.

Terug