Tot de Franse bezetting (1431-1864)

De periode tot de Franse koloniale tijd was er een van stilstand. Wel kwam Cambodja steeds meer in contact met de buitenwereld, doordat het op een belangrijk handelsknooppunt van rivieren lag. Hier werd niet van geprofiteerd door een zwak gezag.
 In deze periode van de ‘donkere eeuwen’ lag Cambodja in de vuurlinie tussen de twee machtige buurlanden Thailand en Vietnam. De zwakke Cambodjaanse koningen zochten dan weer bescherming bij Thailand, en dan weer bij Vietnam. In 1779 trad koning Ang Eng aan, de grondlegger van het huidige koningshuis en een van de voorvaderen van de huidige koning Norodom Sihanouk. Onder zijn bewind kregen de Thai steeds meer grip op Cambodja en enkele provincies werden bezet. Tegelijkertijd veroverden de Vietnamezen de Mekong-delta, waardoor Cambodja de vrije doorgang naar zee verloor.

Terug