Een Franse kolonie (1864-1953)

Vanaf halverwege de 19e eeuw werd de invloed van de Fransen goed merkbaar. Kort na zijn kroning, stond koning Norodom in 1864 de provincies Siem Reap, Sisophon en Battambang aan Thailand af in een verdrag dat in 1867 door Napoleon III van Frankrijk werd geratificeerd.
 Op 17 april 1864 ondertekende Norodom een verdrag met de Fransen, waarbij Cambodja een Frans protectoraat werd. Hiermee probeerde Norodom een einde te maken aan de overheersing van de Thai en de Vietnamezen. De Cambodjanen schoten hier niet heel veel mee op, want in 1884 werd het land een kolonie van Frankrijk. Het door Frankrijk getolereerde binnenlands bestuur stelde bitter weinig voor en alle economische winsten verdwenen in de zakken van de Fransen. In 1907 sloot Frankrijk met Thailand een verdrag op grond waarvan Siem Reap, Battambang en Sisophon weer tot Khmergebied werden verklaard. Opmerkelijk was dat er geen enkele nationalistische activiteit te bespeuren was in Cambodja. Dit werd echter volkomen geregisseerd door de Fransen, die de bevolking het idee gaven dat de koning het voor het zeggen had. Na de dood van koning Monivong in 1941 werd door de Fransen zijn 19 jaar jonge kleinzoon Norodom Sihanouk naar voren geschoven, die gelijk de onafhankelijkheid van Cambodja opeiste. Dit leek in maart 1945 te gaan lukken toen de Japanners het Franse koloniale bestuur afzetten en vervingen door een regering onder leiding van Sihanouk. Toen de Japanners echter capituleerden wilden de Fransen op de oude voet verder gaan. Er volgden hevige protesten tegen de koloniale aanwezigheid van de Fransen en er ontstond een nationalistische beweging, de ‘Vrije Khmer’. De Fransen antwoordden daarop met het verder beperken van de macht van Sihanouk. Toch kreeg Cambodja in 1946 de status van autonome natie binnen de Franse Unie. 
In 1952 pleegde Sihanouk een staatsgreep. Hij schortte de grondwet op, benoemde zichzelf tot regeringsleider en ontbond het parlement. Daarna probeerde hij in de hele wereld steun te krijgen. In 1953 droeg de Franse regering de soevereiniteit over aan de Cambodjaanse regering en werd Norodom Sihanouk staatshoofd.

Terug