Duurzame projecten voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk in het buitenland? Kies dan voor een duurzaam en eerlijk project! Wij streven ernaar dat de inzet van onze vrijwilligers en stagiaires in Cambodja echt bijdraagt aan ontwikkeling door ons af te vragen: Welke hulp is lokaal nodig? Wat helpt wel? Wat werkt niet? En wat moeten we doen om onze vrijwilligers en stagiaires een waardevolle (leer)ervaring te laten opdoen?

Wij willen op een verantwoorde wijze met elkaar samenwerken. Daarom stellen wij in de eerste plaats hoge eisen aan onze eigen kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast screenen we onze kandidaten en bereiden wij hen zo goed mogelijk voor op hun rol als vrijwilliger in het buitenland. Bovendien werken wij alleen samen met organisaties en projecten die aan de volgende criteria voldoen:

 • Organisaties en projecten werken intensief samen met de lokale bevolking
  De eigen kracht en het aanwezige vermogen van de lokale bevolking aanspreken bevordert de duurzaamheid van de hulp en zorgt voor stabiliteit en continuïteit voor kinderen. De inzet van buitenlandse vrijwilligers en stagiaires gaat nooit ten koste van een baan van een lokale medewerker, maar heeft tot doel om van elkaar te leren.
 • Organisaties en projecten hanteren het gelijkheidsprincipe
  Kinderen of gezinnen krijgen geen voorkeursbehandeling. Ook individuele sponsoring is niet mogelijk.
 • Organisaties en projecten leven een gedragscode na
  Organisaties distantiëren zich in hun uitingen en gedrag van uitbuiting, kinderarbeid, seksueel misbruik en sekstoerisme.
 • Organisaties hanteren de richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers in het buitenland in projecten met kinderen (Better Care Network)
  Organisaties werken vanuit de filosofie dat kinderen in principe bij hun ouders, in hun eigen omgeving moeten opgroeien. Buitenlandse vrijwilligers naar kindertehuizen sturen is in strijd met de (internationale) visie op betere zorg voor kinderen.
 • Organisaties voldoen aan de ANBI-eisen
  Van organisaties mag verwacht worden dat zij een transparante werkwijze hebben. Nederlandse organisaties hebben een ANBI-status. Voor buitenlandse organisaties geldt dat zij voldoen aan de ANBI-eisen.
 • Ontwikkelingsorganisaties hanteren het anti-strijkstokbeleid
  Voor ontwikkelingshulp organisaties geldt dat zij lage overheadkosten hebben en minimaal, maar bij voorkeur meer dan, 92% van hun inkomsten besteden aan ontwikkelingshulp. Voor al deze criteria geldt dat wij ze niet alleen op papier checken, maar ook periodiek in de praktijk (laten) toetsen.

Ben jij geïnteresseerd om vrijwilligerswerk in Azië te gaan doen? Bekijk dan de mogelijkheden om in Cambodja computerles of Engelse les te geven aan kansarme kinderen of kijk naar het werken in een kinderdagverblijf. Kijk bij stage als je wilt weten hoe je als stagiaire ervaring op kunt doen in Cambodja.