Over Voluntoura

Wie is Voluntoura

Voluntoura begeleidt vrijwilligers, stagiaires, professionals en organisaties bij duurzame ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Voluntoura is in 2014 opgericht door Jacqueline Dunnink. Zij wordt daarin bijgestaan door Ruud van der Maaten, bestuurslid van Stichting Beetje Beter, een stichting die (kans)arme kinderen in Cambodja naar school helpt. Ruud en Jacqueline zijn sinds 2007 als vrijwilliger werkzaam voor Beetje Beter.

De jarenlange ervaring met de mensen, cultuur en problematiek in Cambodja heeft ons ervan overtuigd dat er de komende jaren nog veel hulp nodig is. Kandidaten die hier een bijdrage aan willen leveren en gebruik maken van de bemiddeling en begeleiding van Voluntoura kunnen er op vertrouwen dat wij ons werk integer en betrokken doen en dat wij de mensen en projecten door en door kennen.

Vanaf begin 2024 ondersteunen wij een school in Nepal met de inzet van vrijwilligers. Wij hebben deze school eerst zelf bezocht en de mensen van de partnerorganisatie ter plaatse persoonlijk ontmoet.

Visie

Voluntoura gelooft in collectieve inspanningen voor een betere wereld. Vanuit solidariteit met de allerarmsten vinden wij ontwikkelingshulp hard nodig. Om duurzame hulp te bieden is overdracht van kennis en vaardigheden essentieel waardoor mensen ‘zichzelf kunnen ontwikkelen’. Vrijwilligers en stagiaires willen en kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren en doen hierbij zelf een unieke leer- en levenservaring op.

Missie

Voluntoura maakt werk van ontwikkeling door mensen vanuit hun eigen kracht en vermogen samen te laten werken en te leren.

Voluntoura staat voor een persoonlijke en betrouwbare begeleiding van kandidaten bij eerlijke en duurzame projecten in Cambodja en Nepal. Voluntoura wil zich onderscheiden door zich in deze activiteiten te laten leiden door de vraag en behoefte in Nepal en Cambodja. Voluntoura komt voort uit de jarenlange werkervaring in Cambodja vanuit Stichting Beetje Beter en koppelt passie en idealisme aan ambitie en ondernemerschap. Deze missie is in 2014 bij de oprichting vastgesteld en dient als leidraad voor de komende jaren.

Doelen

Vanuit onze visie en missie streven wij ernaar geschikte vrijwilligers in te zetten om de lokale staf te ondersteunen bij het geven van onderwijs aan (kans)arme kinderen. Het doel van deze projecten is dat kinderen, door middel van het volgen van Engelse les in de toekomst een beter perspectief hebben op een goede baan (Stichting Beetje Beter).