Welke eisen worden er gesteld aan vrijwilligers en stagiaires?

Het werken in een ontwikkelingsland brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, die wij als organisatie buitengewoon serieus nemen. Wij stellen niet alleen aan onszelf en de projecten waar wij mee samen werken een aantal eisen, ook ten aanzien van vrijwilligers en stagiaires nemen wij onze verantwoordelijkheid. Daarom stellen wij een aantal eisen aan vrijwilligers en stagiaires:

Aanmeldformulier en referentie

Voluntoura doet er alles aan om een goede match te maken tussen het project en de kandidaat. Om dat te kunnen beoordelen vragen wij in het aanmeldformulier naar je opleiding, ervaring, achtergrond en motivatie. Ook vragen wij je om de contactgegevens van 1 referentie.

Minimaal 17 jaar op het moment van vertrek

Vanaf je 17e kun je als vrijwilliger of stagiaire via Voluntoura naar Cambodja. Wij hanteren geen maximum leeftijd.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor al onze projecten geldt dat je als vrijwilliger verplicht bent een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze specifieke taak. Een VOG is eenvoudig aan te vragen via de link die wij je toesturen. De kosten voor deze digitale aanvraag zijn voor eigen rekening en bedragen ongeveer €24,50.

Beheersing van de Engelse taal

Je kunt jezelf in het Engels verstaanbaar maken. Voor de communicatie met de lokale medewerkers, de kinderen en de andere vrijwilligers is dit onmisbaar. Van kandidaten die deel willen nemen aan de lesgeef projecten verwachten wij een goede beheersing van de Engelse taal.

Onderschrijving Code of Conduct

Het werken met vaak kwetsbare kinderen vraagt om zorgvuldigheid. Daarom hanteren wij een aantal gedragsregels ten aanzien van bijvoorbeeld het hebben van lichamelijk contact, het respecteren van sociale omgangsvormen en het maken van foto’s.

Deelname aan een voorbereidingsdag

Wij vinden het van groot belang dat je goed voorbereid op reis gaat. Voor je vertrek neem je daarom deel aan de verplichte voorbereidingsdag. Tijdens deze dag komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

  • werken met (kwetsbare) kinderen;
  • omgaan met cultuurverschillen;
  • jouw rol en positie als vrijwilliger;
  • jouw persoonlijke motivatie, kwaliteiten en valkuilen;
  • betekenisvol hulp bieden gedurende een relatief korte periode.

Volgende

Terug