Welke eisen stelt Voluntoura aan organisaties en projecten?

Om op een verantwoorde wijze actief te zijn op het gebied van vrijwilligerswerk en stages in het buitenland werkt Voluntoura alleen samen met organisaties en projecten die aan de volgende criteria voldoen:

Organisaties en projecten werken intensief samen met de lokale bevolking


De eigen kracht en het aanwezige vermogen van de lokale bevolking aanspreken bevordert de duurzaamheid van de hulp en zorgt voor stabiliteit en continuïteit voor kinderen. De inzet van vrijwilligers en stagiaires gaat nooit ten koste van een baan van een lokale medewerker, maar heeft tot doel om van elkaar te leren.  

Organisaties en projecten hanteren het gelijkheidsprincipe


Kinderen of gezinnen krijgen geen voorkeursbehandeling. Ook individuele sponsoring is niet mogelijk.

Organisaties en projecten leven een gedragscode na


Organisaties distantiëren zich in hun uitingen en gedrag van uitbuiting, kinderarbeid, seksueel misbruik en sekstoerisme.

Organisaties respecteren de richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers in projecten met kinderen in het buitenland

Organisaties werken vanuit de filosofie dat kinderen, ondanks de slechte omstandigheden, in hun eigen leefomgeving bij hun eigen familie moeten opgroeien. Het sturen van buitenlandse vrijwilligers naar kinderhuizen is in strijd met de visie op betere zorg van kinderen als vastgelegd in de richtlijnen die door Better Care Network Netherlands zijn vastgelegd.

Organisaties voldoen aan de ANBI-eisen


Van organisaties mag verwacht worden dat zij een transparante werkwijze hebben. Nederlandse organisaties hebben een ANBI-status. Voor buitenlandse organisaties geldt dat zij de ANBI-status niet kunnen hebben, maar dat zij wel voldoen aan de ANBI-eisen.

Ontwikkelingsorganisaties hanteren het anti-strijkstokbeleid. 
Voor ontwikkelingshulp organisaties geldt dat zij lage overheadkosten hebben en minimaal, maar bij voorkeur meer dan, 92% van hun inkomsten besteden aan ontwikkelingshulp. Voor al deze criteria geldt dat wij ze niet alleen op papier checken, maar ook periodiek in de praktijk (laten) toetsen.

Volgende

Terug