Welke eisen worden er gesteld aan vrijwilligers en stagiaires?