Hoe spant Voluntoura zich in voor een veilig en beter leven voor de kinderen in Cambodja?

Het werken met vaak kwetsbare kinderen brengt verantwoordelijkheden met zich mee die wij buitengewoon serieus nemen. Wij streven naar een beter en veilig leven voor de kinderen in onze projecten en hanteren daarom strikt de volgende richtlijnen:

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en Code of Conduct
  Iedere vrijwilliger is verplicht voor vertrek een VOG aan te vragen. Daarnaast hanteren wij een aantal gedragsregels ten aanzien van bijvoorbeeld het hebben van lichamelijk contact, het respecteren van sociale omgangsvormen en het maken van foto’s.
 • Voorbereiding vrijwilligers
  Wij verwachten van onze kandidaten dat zij op een respectvolle en integere wijze omgaan met de kinderen, de ouders en de lokale medewerkers. Tijdens de voorbereidingsdag staan wij er uitgebreid bij stil hoe je in relatief korte tijd betekenisvol hulp kunt bieden. 
 • Bijdragen aan weerbaarheid van kinderen
  Met de kinderen in de projecten wordt gesproken over het feit dat sommige mensen minder goede bedoelingen kunnen hebben. De Safe Touching Rules kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.
 • Meld kindersekstourisme
  Wij vragen onze vrijwilligers melding te doen van kindersekstourisme wanneer zij hiervan getuige zijn geweest of een vermoeden van hebben via meldkindersekstourisme.nl 

Volgende

Terug