Waarom betaal ik om vrijwilligerswerk te mogen doen?

Voluntoura is geen non-profit organisatie en ontvangt daarom geen subsidies of giften. Voluntoura maakt kosten voor de voorbereiding en begeleiding. Daarnaast kost het geld om de organisatie in stand te houden. Denk hierbij aan kosten voor marketing, accountant, inschrijving Kamer van Koophandel, etc. Het grootste deel (ruim 75%) van het bedrag dat je betaalt wordt besteed aan de begeleiding, het vervoer en verblijf in Cambodja. Het resterende bedrag wordt besteed aan de voorbereiding in Nederland en organisatiekosten, zoals hierboven genoemd zijn. 

In 'gratis' vrijwilligerswerk geloven wij niet omdat wij streng willen bewaken dat wij alleen gemotiveerde vrijwilligers en stagiaires toelaten tot onze projecten, die gescreend en goed voorbereid zijn zodat zij daadwerkelijk een bijdrage ter plekke kunnen leveren. 

Volgende

Terug