Vrijwilligerswerk Cambodja: vrijwilliger/stageplek verbetering computerles

22-12-2014
Kinderen die computerles van vrijwilligers in Cambodja krijgen

In de sloppenwijken van Phnom Penh werkt Voluntoura samen met Stichting Beetje Beter en een team lokale medewerkers op 2 Leercentra. Naast Engelse les krijgen de kinderen op deze Leercentra een aantal uur per week computerles.

Voor beide leercentra zijn wij op zoek naar iemand die kan helpen met de verdere ontwikkeling van het computeronderwijs. Het doel van deze lessen is om de kinderen de basisbeginselen bij te brengen en ze te leren werken met Word, Powerpoint en Excel. De (methodische) opzet van de computerlessen kan nog sterk verbeteren. Verder moeten de lokale medewerkers een ‘train de trainer’ opleiding krijgen, zodat zij in staat zijn om nieuwe vrijwilligers in te werken en de kwaliteit van de computerlessen te bewaken. Wij zoeken iemand die aantoonbaar in staat is de opzet en inrichting van het computeronderwijs te verbeteren en bereid is om samen met de lokale medewerkers de computerlessen te verzorgen.

Waar moet de kandidaat aan voldoen?

-        Ervaring met het opzetten en inrichten van een leermethode (bij voorkeur voor computerlessen);

-        Kennis van- en uitgebreide ervaring met Microsoft Office producten;

-        Enige ervaring met het geven van les of het geven van trainingen;

-        Minimaal 20 jaar op het moment van vertrek;

-        Een uitstekende beheersing van de Engelse taal;

-        Een CV in het Engels en contactgegevens van 1 referentie;

-        Een Verklaring Omtrent Gedrag;

-        Onderschrijving Code of Conduct;

-        Deelname aan de voorbereidingsdag;

-        Minimaal 4 weken beschikbaar.

Procedure

Stuur je CV en een korte brief naar info@voluntoura.nl. Na ontvangst van jouw gegevens nemen wij contact met je op.

Samen met jou bespreken wij allereerst de mogelijkheden en verwachtingen. Als je aan bepaalde stage verplichtingen moet voldoen, dan nemen wij deze met je door. Pas als de wederzijdse verwachtingen met elkaar overeenkomen is jouw deelname definitief. Wij vinden het van groot belang dat je goed voorbereid op reis gaat. Voor je vertrek neem je daarom deel aan de verplichte voorbereidingsdag. Tijdens deze dag komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

-        werken met (kwetsbare) kinderen;

-        omgaan met cultuurverschillen;

-        jouw rol en positie als vrijwilliger / stagiair;

-        jouw persoonlijke motivatie, kwaliteiten en valkuilen;

-        betekenisvol hulp bieden gedurende een relatief korte periode.