Veelgestelde vragen

Welke mogelijkheden biedt Voluntoura aan vrijwilligers en stagiaires?

Voluntoura is vooralsnog alleen werkzaam in Cambodja omdat wij daar de mensen en de problematiek door en door kennen. Wij bieden de mogelijkheid om als vrijwilliger Engelse les te geven aan kinderen van 6 tot 16 jaar en je kunt ervoor kiezen om te werken in een kinderdagverblijf. Stagiaires kunnen deze projecten ook als basis gebruiken voor een buitenlandse stage. Daarnaast bieden wij ook maatwerktrajecten aan. Neem hierover contact met ons op via info@voluntoura.nl of maak gebruik van het aanmeldingsformulier. Wij bespreken dan de mogelijkheden en de eisen die jouw studie stelt en gaan hierover in overleg met onze partner in Cambodja.

Voluntoura biedt daarnaast een 14-daagse tour aan die je de kans geeft om niet alleen als toerist Cambodja te bezoeken maar ook een week vrijwilligerswerk te doen.

Kan ik samen met iemand anders vrijwilligerswerk bij Voluntoura doen?

Ja, dat kan. Laat ons per of via het aanmeldingsformulier laten weten dat je samen met 1 of meerdere anderen wilt reizen. Wij houden bespreken dan de mogelijkheden en houden hier dan rekening mee in de planning.  

Welke eisen worden er gesteld aan vrijwilligers en stagiaires?

Het werken in een ontwikkelingsland brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, die wij als organisatie buitengewoon serieus nemen. Wij stellen niet alleen aan onszelf en de projecten waar wij mee samen werken een aantal eisen, ook ten aanzien van vrijwilligers en stagiaires nemen wij onze verantwoordelijkheid. Daarom stellen wij een aantal eisen aan vrijwilligers en stagiaires:

 • CV en referentie
  Voluntoura doet er alles aan om een goede match te maken tussen het project en de kandidaat. Om dat te kunnen beoordelen vragen wij naar je opleiding, werkervaring, achtergrond en motivatie. Ook vragen wij je om de contactgegevens van 1 referentie. Minimaal 17 jaar op het moment van vertrek. Vanaf je 17e kun je als vrijwilliger of stagiaire via Voluntoura naar Cambodja. Wij hanteren geen maximum leeftijd.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Voor al onze projecten geldt dat je als vrijwilliger verplicht bent een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze specifieke taak. Een VOG is eenvoudig aan te vragen via de link die wij je toesturen. De kosten voor deze digitale aanvraag zijn voor eigen rekening en bedragen ongeveer €24,50.
 • Beheersing van de Engelse taal
  Je kunt jezelf in het Engels verstaanbaar maken. Voor de communicatie met de lokale medewerkers, de kinderen en de andere vrijwilligers is dit onmisbaar. Van kandidaten die deel willen nemen aan de lesgeef projecten verwachten wij een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Onderschrijving Code of Conduct
  Het werken met vaak kwetsbare kinderen vraagt om zorgvuldigheid. Daarom hanteren wij een aantal gedragsregels ten aanzien van bijvoorbeeld het hebben van lichamelijk contact, het respecteren van sociale omgangsvormen en het maken van foto’s.
 • Deelname aan een voorbereidingsdag
  Wij vinden het van groot belang dat je goed voorbereid op reis gaat. Voor je vertrek neem je daarom deel aan de verplichte voorbereidingsdag. Tijdens deze dag komen o.a. de volgende thema’s aan bod:
 • werken met (kwetsbare) kinderen;
 • omgaan met cultuurverschillen;
 • jouw rol en positie als vrijwilliger;
 • jouw persoonlijke motivatie, kwaliteiten en valkuilen;
 • betekenisvol hulp bieden gedurende een relatief korte periode.

Waarom betaal ik om vrijwilligerswerk te mogen doen?

Voluntoura is geen non-profit organisatie en ontvangt daarom geen subsidies of giften. Voluntoura maakt kosten voor jouw voorbereiding en begeleiding. Het grootste deel van het bedrag dat je betaalt wordt besteed aan jouw begeleiding, vervoer en verblijf in Cambodja.

Heeft Voluntoura eigen medewerkers in Cambodja om kandidaten te begeleiden?

Nee. Voluntoura wil een bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid en werkt daarom samen met de lokale bevolking in Cambodja. Er is, dankzij de ervaring met Stichting Beetje Beter, sprake van een intensieve, jarenlange samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Kandidaten die via Voluntoura naar Cambodja gaan worden begeleid door ervaren Cambodjaanse medewerkers.